Vác, Hungary

1,750,000,000 HUF

7 8
Üröm, Hungary

395,000,000 HUF

3
Budapest XII. kerülete, Hungary

165,000,000 HUF

3 2
Budapest II. kerülete, Hungary

340,000,000 HUF

4 3
Budapest XII. kerülete, Hungary

172,000,000 HUF

Budapest XII. kerülete, Hungary

255,000,000 HUF

2 2
Budapest XII. kerülete, Hungary

188,000,000 HUF

2 2
Budapest XII. kerülete, Hungary

222,000,000 HUF

3 2
Budapest XII. kerülete, Hungary

299,000,000 HUF

3 3
Budapest XII. kerülete, Hungary

172,000,000 HUF

2 2
Budapest XII. kerülete, Hungary

229,000,000 HUF

2 2
Budapest XII. kerülete, Hungary

233,000,000 HUF

3 2
Budapest I. kerülete, Hungary

350,000,000 HUF

2 2
Budapest II. kerülete, Hungary

230,000,000 HUF

3 3
Budapest V. kerülete, Hungary

248,600,000 HUF

2 2
Budapest V. kerülete, Hungary

229,500,000 HUF

2 2
Budakeszi, Hungary

Price Upon Request

4 3
Budapest XXII. kerülete, Hungary

169,000,000 HUF

3 2
Budapest II. kerülete, Hungary

249,900,000 HUF

3 3
Budapest XII. kerülete, Hungary

499,000,000 HUF

5 3
Budapest II. kerülete, Hungary

550,000,000 HUF

5 3
Göd, Hungary

209,000,000 HUF

4 5
Fót, Hungary

449,000,000 HUF

Budapest XII. kerülete, Hungary

480,000,000 HUF

4 3
1 - 24 of 174 Listings