1529883791
Kathleen White

Kathleen White

sales representative

Kathleen White

sales representative

Description

Sales representative

Regents logo
Harvey Kalles Real Estate LTD., Brokerage

Kathleen White
Click To Show Phone
Main: +1 416 441 2888
Mobile: +1 416 458 6088

2145 Avenue Road
Toronto, Ontario M5M 4B2
Canada

Harvey Kalles Real Estate LTD., Brokerage
Click To Show Phone
Main: +1 416 441 2888
Toll Free: +1 888 452 5537
Fax: +1 416 441 9926

Testimonials

Add Testimonial